| 1 | 2 |

» Mintys » Moterys ir vyrai. Vedybos

97. Bendra vyrų ir moterų klaida: netekę originalo ieškom kopijos. — [V.Karalius]

96. Moteriška mada – amžina moters kova tarp akivaizdaus noro apsirengti ir slapto noro nusirengti. — [Ju Tan Lin]

95. Santuoka, panašiai kaip ir nelaisvė, arba siutina, arba tramdo. — [Ž.Rostanas]

94. Namų židinys turi būti ne gyvenamojo vieta, o vieta, į kurią mes visada sugrįžtame. — [A. de Monterlanas]

93. Labai apmaudu, kai žmona virti moka, bet nenori, tačiau dar blogiau, jei žmona virti nemoka, bet nori. — [R.L.Frostas]

92. Visos santuokos laimingos. Sunkumų atsiranda tik tuomet, kai prasideda bendras gyvenimas. — [F.Sagan]

91. Baisu, kai vyras ir žmona vienas kitam įkyri, bet dar baisiau, kai tik vienas iš jų įkyri kitam. — [M.Ebner-Ešenbach]

90. Vedybos – tai bendrija, susidedanti iš pono, ponios ir dviejų vergų – iš viso iš dviejų žmonių. — [A.Birsas]

89. Koks vyras, tokia ir žmona. — [A.Tenisonas]

88. Jeigu, artėjant keturiasdešimčiai metų, kambario nepripildo vaikų balsai, tai jį užpildo slogumas. — [Š.O. Sent Bevas]

87. Santuoka – ne rojus ir ne pragaras, tai tiesiog skaistykla. — [A.Linkolnas]

86. Tuoktis – tai perpus susimažinti teises ir pasidvigubinti pareigas. — [A.Šopenhaueris]

85. Sutuoktiniai turi be paliovos kovoti su visa ryjančiu siaubūnu – įpročiu. — [H. de Balzakas]

84. Moteris, kuri juokiasi iš savo vyro, jojau nebemyli. — [H. de Balzakas]

83. Žmona – ne meilužė, o draugė ir mūsų gyvenimo palydovė, ir mes iš anksto turime priprasti prie minties mylėti ją ir tuomet, kai ji bus senyva moteris, ir tuomet, kai jis bus senutė. — [V.Belinskis]

82. Santuoka (...) yra teisėta dorybinga meilė; toks jos apibūdinimas atmeta visa, kas joje laikina, užgaidu ar subjektyvu. — [G.Hėgelis]

81. Tas, kuris savo namuose – tigras, kitur paprastai būna avelė. — [T.G.Gipelis]

80. Santuoka teikia daug nemalonumų, tačiau viengungystė neteikia jokių džiaugsmų. — [S.Džonsonas]

79. Kiekvienas šeimos tėvas turi būti šeimininku savo, o ne kaimyno namuose. — [Volteras]

78. Pasirūpinti normalia šeimos reikalų eiga dažnai ne lengviau negu valdyti provinciją. — [Tacitas]

77. Išmintingoji žmona! Jei nori, kad tavo vyras laisvalaikį leistų su tavimi, pasistenk, kad niekur kitur nerastų tiek malonumo, pasitenkinimo, kuklumo ir švelnumo. — [Pitagoras]

76. Gerai apsižvalgyk, kad vestum ne kaimynams juokinti. — [Heziodas]

75. Tik gerbiantis moterį vyras gali išsiskirti su ja nepažemindamas. — [V.S.Moemas]

74. Mylime tik tas moteris, kurioms suteikiame laimę. — [M.Ašaras]

73. Moterys nuoširdžiai mano, jog puošiasi arba mūsų, arba savo malonumui, o iš tikrųjų tam, kad stebintų viena kitą. — [F.Miomandras]

72. Vyrų gyvenimas daug geresnis nei moterų: jie vėliau veda, antra vertus, anksčiau miršta. — [H.L.Menkenas]

71. Vienu klausimu vyrai ir moterys, be abejo, sutaria: ir vieni, ir kiti nepasitiki moterimis. — [H.L.Menkenas]

70. Vyrai moka neapkęsti, moterys – tik šlykštėtis. Tai daug baisiau. — [A.F. de Renjė]

69. Net nuoširdžiausiai prisipažindama, moteris visuomet ką nors nutyli. — [P.Š.Buržė]

68. Kai viena moteris išmoko skaityti, pasaulyje atsirado moterų problema. — [M.Ebner-Ešenbach]

67. Moteris retai mums atleidžia, jei pavyduliaujame, ir niekada neatleidžia, jei taip nedarome. — [P.Ž.Tulė]

66. Subtilaus proto vyras, bendraudamas su moterimis, tampa protingesnis. — [A.Turnjė]

65. Moterys žaidžia savo grožiu kaip vaikai peiliu. Jos pačios juo susižeidžia. — [V.Hugo]

64. Moteris kartais gali prisipažinti turinti nuodėmių, bet aš nepažinojau nė vienos, kuri prisipažintų turinti silpnybių. — [H.V.Šo]

63. Jeigu vyras ir moteris be galo ginčijasi, tai viena iš dviejų: arba vienas kitą dievina, arba negali vienas kito pakęsti. — [F.Kabaljero]

62. Moteris gali būti blogesnė už angelą, o vyras turi būti tik truputį geresnis už velnią. — [N.Gogolis]

61. Tas, kuris sugeba valdyti moterį, sugebės valdyti valstybę. — [H. de Balzakas]

60. Tie, kurie giria moteris, pažįsta jas nepakankamai, o tie, kurie bara, nepažįsta apskritai. — [G.Pigo-Lebrenas]

59. Moteris tik tada stipri, kai apsiginkluoja silpnybe. — [Dž.M.Baironas]

58. Vyras mėgaujasi laime, kurią patiria, moteris – laime, kurią ji suteikia. — [P.A.Lakro]

57. Vyrai kuria įstatymus, moterys – papročius. — [F.A.Hiberis]

56. Kartais viena moteris esti daug įžvalgesnė už šimtą vyrų. — [G.E.Lesingas]

55. Moterys visada domisi beprotybėmis, kurių priežastis yra meilė. — [Volteras]

54. Kalavijas bepročio rankose gali Žemės rutulį paversti dykuma, o plunksna moters rankose – bematant vėl jį apgyvendins. — [H.Fildingas]

53. Moterys prisirišusios prie mados, nes naujumas visada yra jaunystės atspindys. — [M. de Skiuderi]

52. Moterys, kurios juokiasi akimis, nepalyginti gražesnės už elegantiškas verksnes. Ašaras tiek terodo dorybės, kiek lašėjimas nuo stogo. — [Demokritas]

51. Vyrai nepagarbiai elgiasi su moterimi beveik visada dėl to, kad ji ankščiau buvo užmiršusi ir netikusiai elgėsi su jais. — [D.Didro]

50. Moterims, kurios siekia lygių teisių su vyrais, trūksta ambicijų. — [T.Leary]

49. Vyras yra naminis gyvūnas: griežtai elgiantis jį galima daug ko išmokyti. — [D.Kūper]

48. Gyventi su žmona nelengva, tačiau gyventi be jos - neįmanoma. — [Katonas Vyresnysis]

| 1 | 2 |

Aukštyn...

Idėja, dizainas ir programavimas nezinomas